ESAT SVEICINĀTI

ISLANDES GODA KONSULĀTA

MĀJASLAPĀ!

Šeit Jūs atradīsiet informāciju par Islandi un Islandes dabu, tās vēsturi un cilvēkiem, kultūru, ceļojumu un atpūtas iespējām, Islandes ekonomiku, kā arī foto galeriju un saites uz citām ar Islandi saistītām mājas lapām. Lai sāktu Jūsu ceļojumu, lūdzu, izvēlieties kādu no augstāk dotajām sadaļām.

Goda Konsulāts

Audēju iela 9, Rīga, Latvija, LV-1050

+371 6614 0000

+371 2632 3808

09:00 – 17:00

birojs@islande.lv

Islandes Goda Konsule

Ineta Rudzīte

Uzturēšanās

Izņemot Ziemeļvalstu pilsoņus:

Ārzemniekam, kas ierodas Islandē ir jābūt ceļošanai derīgai pasei, un ja valstu savstarpējie līgumi to pieprasa, tad arī spēkā esošai vīzai. Viņš drīkst uzturēties valstī ievērojot vīzā vai atļaujā izvirzītos noteikumus.

Bez īpašas atļaujas citi, izņemot ES un Eiropas ekonomiskās zonas valstu pilsoņus, nedrīkst uzturēties Islandē ilgāk par trīs mēnešiem. Īpašu atļauju nevajag ārzemniekiem, kas ir precējušies ar Islandes pilsoni un dzīvojuši valstī pastāvīgi divus gadus. Pastāvīgu uzturēšanos atļauju var pieprasīt Islandes imigrācijas birojā.

Papildinformācija Islandes imigrācijas birojā.

Ārzemnieks, kas uzturas Islandē ilgāk par trīs mēnešiem, piesakās iedzīvotāju reģistrā, aizpilda pārcelšanās pieteikumu un saņem islandiešu kodu.

Papildinformāciju sniedz Islandes iedzīvotāju reģistrs.

Latvijas iedzīvotāji:

Latvijai ar Islandi ir bezvīzu režīms. Tātad Latvijas pilsoņi Islandē var iebraukt bez vīzas. Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir nepilsoņu pase nav nepieciešama vīza iebraukšanai Islandē. Vīzu var nokārtot Dānijas vēstniecībā, Pils ielā 11, tel. 67226210.

Pilsonība

Latvijā dzīvojošo latviešu vīrieša un islandiešu sievietes kopīgie bērni:

Ja latviešu vīrietim un islandiešu sievietei piedzimst bērns, taču viņi nav precējušies, tad bērns automātiski saņem Islandes pilsonību. Paternitāti vajag apstiprināt pie sociālajiem darbiniekiem.

Ja latviešu vīrietis un islandiešu sieviete apprecas, viņu kopīgais, pirms laulībām dzimušais bērns papildus Islandes pilsonībai saņem Latvijas pilsonību sākot no laulību slēgšanas brīža, ja paternitāte ir apstiprināta. Tikai ar paternitātes atzīšanu nepietiek, praksē paternitātes apstiprināšana pie sociālajiem darbiniekiem notiek vienlaicīgi ar paternitātes atzīšanu.

Ja paternitātes apstiprināšana notiek pēc laulību noslēgšanas, Latvijas pilsonība stājas spēkā no paternitātes apstiprināšanas brīža.

Pilsonības likums nosaka:

Bērns piedzimstot saņem Latvijas pilsonību, ja tēvs ir Latvijas pilsonis un ir precējies ar bērna māti. Bērns saņem Latvijas pilsonību pamatojoties uz vecāku laulībām, ja vīrietis ir Latvijas pilsonis un apprecas ar ārzemju sievieti. Tad viņu kopīgais, pirms laulībām dzimušais bērns saņem Latvijas pilsonību no laulību slēgšanas brīža, ja: aizbildniecība par bērnu ir abiem vecākiem, bērns nav sasniedzis 18 gadu vecumu un nav precējies.

Strādāšana

Visiem ārzemniekiem, izņemot Ziemeļvalstu pilsoņus, ir vajadzīga darba atļauja. Tie, kas atrodas valstī ar tūrista vīzu, nedrīkst uzsākt darbu, tā ir jāsaņem pirms tam. Darba atļauju darbiniekiem kārto darba devējs pie kā darbinieks strādās. Sociālā ministrija to piešķir vispirms uzklausot arodbiedrību.

Uzziņas angļu valodā:

www.iceland.org

Nodokļi

Ziemeļvalstīs ir spēkā savstarpējs līgums, kas novērš divkārtēju aplikšanu ar nodokļiem.

Strādājot Islandē mazāk nekā 183 dienas, ir jāmaksā nodokļi tikai par tiem ienākumiem, kas šajā laikā ir iegūti Islandē. Jūrniekiem ir jūrnieku atlaide.

Vasaras darbiem un strādāšanai mazāk nekā 183 dienas no islandiešu nodokļu inspekcijas ir jāizņem islandiešu nodokļu grāmatiņu.

Pārceļoties uz Islandi pavisam, ir jāmaksā nodokļi sākot no pieteikšanās dienas iedzīvotāju reģistram. Nodokļu likme ir tāda pati kā visiem pārējiem pastāvīgiem Islandes iedzīvotājiem, taču galīgie nodokļi tiek aprēķināti pēc uzturēšanās ilguma valstī. Atstājot valsti nodokļi vairs nav jāmaksā Islandē, un galīgais nodoklis tiek aprēķināts ņemot vērā to uzturēšanās ilgumu valstī. Papildinformāciju par nodokļiem sniedz – nodokļu inspekcija, sociālā ministrija, darba ministrija.

Dzīvnieki

Mājdzīvnieku ievešana Islandē:

Par karantīnas noteikumiem atbild Islandes Lauksaimniecības ministrija. Mājdzīvnieku vešana caur Islandi uz Ameriku: Dzīvniekam ir jābūt pārvadāšanas būrī vai kastē, apliecībām, ko pieprasa valsts, uz kuru ceļo, ir jābūt kārtībā. Islande apliecības nepieprasa, ja Islande nav ceļojuma gala mērķis.

Uz lidostu jau iepriekš pa faksu ir jānosūta paziņojums, parasti to kārto ceļojuma birojs.

Keflavikas lidostas telefona numurs ir 354-4250650, fakss 354-4215166

Papildinformāciju var iegūt Islandes Lauksaimniecības ministrijā.